Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Racionálna antimikrobiálna liečba komunitných a nemocničných respiračných infekcií
Eva Rozborilová
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2011
Cieľom tejto práce je poukázať na najčastejšie respiračné infekcie v ambulantnej a nemocničnej praxi. Napriek širokej dostupnosti antibiotík, podľa údajov WHO, sú pneumónie treťou najčastejšou príčinou úmrtnosti. U nás sú rizikovou skupinou ľudia vo vyššom veku, komorbiditní pacienti, fajčiari, alkoholici, drogovo závislí a ľudia žijúci v sociálnych zariadeniach.
Kľúčove slová: komunitné pneumónie, respiračné infekcie, antibiotiká
Interná med. 2011; 11 (6): 289-292
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by