Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Racionálna diagnostika a liečba hyperprolaktinémie a prolaktinómov v súčasnej klinickej praxi
Juraj Hrnčiar
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2007
Prolaktín je hypofyzárny proteohormón, ktorý riadi sekréciu mlieka a inhibuje výdaj FSH i LH a tým aj sekréciu gonádových hormónov. Hyperprolaktinémiu môžu vyvolať okrem prolaktinómov aj rôzne ďalšie choroby, vrátane aplikácie rôznych liekov. Prolaktinómy sú najčastejšie, obyčajne benígne tumory hypofýzy. Výsledkom hyperprolaktinémie u žien vo fertilnom veku je vznik sekundárnej amenorey a galaktorey. U detí, postklimakterických žien a mužov sú príznaky menej zjavné. Je to hypogonadizmus, sterilita, poruchy potencie a znižovanie denzity kostí. Preto sa prolaktinómy hypofýzy diagnostikujú v týchto prípadoch neskôr a sú obyčajne aj väčšie. V liečbe prolaktinómov dnes dominuje na prvom mieste dlhodobá farmakoterapia dopamínergickými agonistami (bromokryptín, cabergolín a pod.), na ktorej sa hyperprolaktinémia obyčajne upravuje a nastáva aj podstatná regresia objemu prolaktinómov, až ich vymiznutie. Obnovuje sa menštruácia, fertilita a strácajú sa aj následky indukovaného hypogonadizmu. Štandardizovaná medikamentózna liečba, monitorovaná hladinami prolaktínu a veľkosťou tumoru pomocou NMR, je dnes preto prvým a veľmi úspešným liečebným krokom nielen pri mikroprolakatinómoch (tumory do 10 mm, 90 %), ale aj pri makroprolaktinómoch (tumory nad 10 mm). Len u farmakologicky rezistentných makrotumorov, ohrozujúcich tlakom chiazma opticum, prichádza do úvahy neurochirurgický zákrok, ktorý však tiež nemusí natrvalo problém vyriešiť, takže výnimočne je potom nutná aj inak riziková rádioterapia.
hyperprolaktinémia prolaktinóm dopamínergické agonisty
Interná med. 2007; 7 (2): 74-79
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by