Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Racionálna liečba diabetickej neuropatie
Pavol Kučera
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2004
Diabetická neuropatia patrí medzi najčastejšie a najzávažnejšie komplikácie diabetes mellitus. Jej dlhodobá liečba je v poradí treťou finančne najnákladnejšou liečbou komplikácií diabetes mellitus. Racionálny prístup k liečbe DN by mal preto vychádzať z medicínskych faktov a zohľadnenia praktických a ekonomických hľadísk liečby. Základom liečby diabetickej neuropatie je liečba hyperglykémie s cieľom dosiahnutia dlhodobo stabilnej hladiny blízkej euglykémii v kombinácii s liečbou zasahujúcou do patogenézy neuropatie. Bolesť pri diabetickej neuropatii je patologická (neuropatická bolesť) a vyžaduje včasnú a špecifickú liečbu, ktorá môže ovplyvniť jej patogenézu.
diabetická neuropatia hyperglykémia neuropatická bolesť
Interná med. 2004; 4 (4): 238-241
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by