Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Uroonkológia
Rádioterapia po prostatektómii
Pavol Dubinský
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2019
Úlohu pooperačnej rádioterapie hodnotili tri randomizované štúdie, ktoré preukázali významný klinický prínos adjuvantnej rádioterapie u pacientov po radikálnej prostatektómii s prítomnosťou rizikových faktorov. Všetky tri štúdie potvrdili zlepšenú biochemickú kontrolu a jedna tiež zlepšenie celkového prežívania. Tieto výsledky ovplyvnili odporúčania a do istej miery aj klinickú prax, ktorá sa však viac opiera o dostupné ultrasenzitívne vyšetrovanie PSA a možnosti záchrannej rádioterapie pri jeho zvyšovaní. V prehľadovom článku uvádzame dôkazy vyplývajúce z publikovaných a prebiehajúcich štúdií a kontroverzie týkajúce sa najmä časovania pooperačnej rádioterapie a jej kombinácie s liečbou deprivujúcou androgény. Zvýšená dostupnosť nových senzitívnejších zobrazovacích metód aj genómovej predikcie bude viesť k novým prístupom k selekcii pacientov pre rádioterapiu po prostatektómii.
 
Radiotherapy after prostactectomy
A total of three randomized clinical trials have demonstrated a significant clinical benefit of adjuvant radiotherapy in patients after radical prostatectomy with high risk factors, each showing improved biochemical control and one trial also demonstrated increased overall survival. These results have been included into guidelines and clinical practice, which has evolved and relies more on ultrasensitive PSA testing and salvage radiotherapy. In this review, we discuss the evidence from published and ongoing trials as well as current controversies focusing on timing of postoperative radiation and combination with androgen deprivation therapy. The enhanced sensitivity of novel imaging modalities and the emerging interest in genomic prediction tools should be tested for better patients selection for postoperative radiotherapy.
Keywords: biochemical recurrence, radical prostatectomy, adjuvant radiotherapy, salvage radiotherapy, androgen deprivation therapy
biochemická recidíva radikálna prostatektómia adjuvantná rádioterapia záchranná rádioterapia liečba deprivujúca androgény
Klin urol 2019; 15 (1): 5 – 11
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by