Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Raritná príčina rezistentnej angíny pektoris a recidivujúceho akútneho koronárneho syndrómu pacientky so známou predispozíciou k hypersenzitívnej reakcii
Diana Poláková, Pavol Murín, Mikuláš Szakács
Predstavujeme 54-ročnú pacientku s anamnézou bronchiálnej astmy a chronickej pansinusitídy, ktorá bola opakovane hospitalizovaná pre akútny infarkt myokardu a nestabilné anginózne ťažkosti. Koronarografickým vyšetrením bol objektivizovaný vazospazmus. Konštatovaná neobštrukčná koronárna choroba srdca, stanovená diagnóza vazospastickej angíny pektoris. Aplikovaná antianginózna medikácia vykazovala suboptimálny efekt. Progresívny charakter koronárnej hyperreaktivity sa prezentoval denne recidivujúcimi, prevažne nočnými stenokardiami. Vzhľadom na anamnézu chronického zápalového ochorenia s terénom bronchiálnej hyperreaktivity bol v diferenciálno-diagnostickom procese suponovaný vplyv imunoalergologickej etiológie. V snahe eliminovať procesy schopné provokovať koronárnu vazokonstrikciu bola iniciovaná kortikoterapia. Liečba preukázala požadovaný účinok, bol dosiahnutý ústup frekventných epizód bolestí na hrudníku.

Rare cause of resistant angina pectoris and recurrent acute coronary syndrome in a female patient with a known predisposition to a hypersensitivity reaction
We present a 54-years old female patient with history of bronchial asthma and chronic pansinusitis, who was repetitively hospitalized with acute myocardial infarction and unstable angina pectoris. Coronarography objectivised vasospasm. A non-obstructive coronary heart disease was stated, the diagnosis of vasospastic angina pectoris was determined. The antianginal medication applied showed suboptimal results. The progressive character of coronary hyperreactivity was presented via daily reccuring, mostly nocturnal stenocardia. Since the history of chronic inflammatory disease with grounds for bronchial hyperreactivity was known, the possible influence of immunoallergic etiology in the differential diagnostic process was considered. In efforts to eliminate factors that are able to provoke coronary vasoconstriction, corticotherapy was initiated. The medication proved required effect, the withdrawal of frequent episodes of the chest pain was achieved.
Keywords: vasospastic angina pectoris, bronchial asthma, corticotherapy
vazospastická angína pektoris bronchiálna astma kortikoterapia
Kardiol. Prax 2019; 17 (3): 163-167
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by