Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Rastový diferenciačný faktor 15 – nový biomarker pre onkologické ochorenia v internistickej praxi
Andrej Dukát, Juraj Payer, Ján Gajdošík, Fedor Šimko
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2020
Rastový diferenciačný faktor je novým biomarkerom, ktorý našiel svoje miesto vo viacerých oblastiach internej medicíny – kardiológie, diabetológie, ale aj v onkológii. Predložený prehľad rozoberá možnosti jeho prínosu aj v oblasti imunológie a onkológie. Možno očakávať, že sa čoskoro dostane aj do rutinnej praxe v ďalších oblastiach internej medicíny. Môže byť nápomocný v klinickej praxi v diagnostike aj v stanovení prognózy v tejto skupine pacientov.

Growth differentiation factor 15 – a new biomarker for oncologic diseases in practice in internal medicine
Growth differentiation factor 15 represents a new biomarker, which has its place in many branches of internal medicine – cardiology, diabetology, but also in oncology. This overview brings its possibilities also in immunology and oncology. It is supposed that soon it will also be used in other branches of internal medicine. It may be helpful in diagnosis, the prognosis for this group of patients in the everyday clinical practice.
Keywords: internal medicine, clinical practice, biomarkers, GDF-15
interná medicína klinická prax biomarkery GDF-15
Interná med. 2020; 20 (9): 367-369
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by