Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: List redakcii
Reakcia na pripomienky MUDr. Ladislava Masáka, CSc.
M. Redecha
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2018
V prvom čísle časopisu Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
v r. 2018 sme publikovali článok s názvom Výsledky
onkogynekologickej starostlivosti na II. gynekologicko-
pôrodníckej klinike LF UK a UNB v roku 2017.
V článku sme sa snažili podať stručný prehľad o poskytovaných
diagnostických a operačných výkonoch u pacientok
s onkogynekologickým ochorením v onkogynekologickom
centre našej kliniky v spomínanom období a stručne
sme uviedli procesy manažmentu o onkologickú pacientku
na našej klinike. Nesmierne nás preto teší každý, aj kritický,
záujem o náš článok a výsledky v ňom uvádzané. Pán
prednosta Masák je veľmi skúsený a erudovaný onkogynekológ,
ktorého pripomienky si veľmi vážime, no zároveň
sa ich na tomto mieste pokúsime zodpovedať a niektoré nejasnosti
upresniť.
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by