Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Recidivujúce embólie do renálnych artérií u mladého muža
Anna Lakatošová, Margita Belicová, Ján Dvorský, Boris Raška, Marián Mokáň
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2004
S embolizačnými príhodami do arteriálneho systému sa v bežnej klinickej praxi najčastejšie stretávame u pacientov s fibriláciou predsiení. V prevažnej miere ide o kardioembolizáciu do centrálneho nervového systému, menej často sú to extrakraniálne embolizácie. V článku popisujeme prípad 31-ročného muža, hospitalizovaného s obrazom kolikovitých bolestí v pravom, neskôr aj v ľavom hypochondriu až mezogastriu, s fibriláciou predsiení a echokardiografickým obrazom dilatačnej kardiomyopatie. Pri angiografii renálnych artérií mu bola potvrdená bilaterálna embolizácia do obličkových tepien. V diskusii sa dotkneme prevalencie fibrilácie predsiení, rozoberáme rizikové faktory trombembolizmu, vzťah medzi fibriláciou predsiení a systolickou dysfunkciou ľavej komory a terapeutické možnosti základného ochorenia, ako aj prínos prevencie embolizácie.
fibrilácia predsiení embolizácia dysfunkcia ľavej komory posttachykardická kardiomyopatia
Interná med. 2004; 4 (12): 629-632
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by