Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Gynekológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3425
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Regionálna analýza pôrodníc v slovenskej republike – i. (pôrodnícka časť)
Regionálna analýza pôrodníc v slovenskej republike – i. (pôrodnícka časť)
Miroslav Korbeľ, Zuzana Kosibová, Miroslav Borovský, Ján Danko, Peter Kaščák, Igor Rusnák, Zuzana Nižňanská, Alexandra Krištúfková
Práca retrospektívne analyzuje stav v pôrodniciach v Slovenskej republike v roku 2011 – niektoré personálne (počty, vek a odborná kvalifikácia lekárov, počty pôrodných asistentiek) a materiálno-technické ukazovatele (vybavenie pôrodnej sály pôrodnými lôžkami, monitorovacími prístrojmi, operačnými nástrojmi, liekmi pri krvácaní ohrozujúcom život).
pôrodník pôrodná asistentka pôrodné lôžko vákuumextraktor forceps ultrazvukový prístroj Bakriho balónová tamponáda fibrinogén
Gynekol. prax 2013; 11 (1): 25-34
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by