Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Reinfekcia toxokarózy – popis prípadu
Tibor Sedlák, Eva Lalciková, Peter Jackuliak, Miroslav Mikulecký, Juraj Payer
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2010
Toxokaróza patrí k ochoreniam s nízkou ročnou incidenciou v Slovenskej republike, napriek tomu je stále aktuálne číhajúcim ochorením. Infekcia môže prebiehať latentne a larvy prežívajú v tkanivách aj 10 rokov. Klinický obraz je často nešpecifický, rovnako ako výsledky všeobecných laboratórnych aj zobrazovacích vyšetrení, preto k diagnóze nás často môžu nasmerovať hlavne anamnestické údaje. Diagnosticky významné je zistenie špecifických protilátok IgG proti TES antigénu a pri rozlišovaní medzi akútnou a chronickou infekciou je smerodajné stanovenie avidity týchto protilátok. Význam preventívnych opatrení stúpa aj vzhľadom na pomerne vysokú pravdepodobnosť reinfekcie. Autori opisujú prípad opakovaného výskytu toxokarózy u pacienta v minulosti preliečeného antihelmintikami. Publikovaný pacient bol znovu vyšetrovaný pre návrat klinických ťažkostí ako pri primoinfekcii. Vzľadom na IgG protilátky s vysokou aviditou stav záverujeme ako chronickú infekciu toxokarózy s reaktiváciou ochorenia.
Toxokaróza diagnostika terapia
Interná med. 2010; 10 (1): 39-42
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by