Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Renovaskulárne ochorenie: revaskularizácia áno, či nie?
Juraj Maďarič
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2012
Chronická obličková ischémia indukuje komplexnú odpoveď organizmu, ktorá môže viesť k renovaskulárnej hypertenzii, ischemickej nefropatii alebo kardiálnej nestabilite. Perkutánna renálna intervencia s implantáciou stentu je preferovanou metódou revaskularizácie symptomatickej hemodynamicky závažnej renálnej stenózy. Doposiaľ realizované randomizované štúdie nedali zatiaľ jednoznačnú odpoveď na klinický prínos renálnej intervencie, pomohli však k nasmerovaniu ďalšej diskusie a výskumu potenciálneho benefitu renálnej revaskularizácie. Hľavným cieľom je správna selekcia pacientov, a tým zvýšenie klinického efektu adresnej renálnej intervencie.
stenóza renálnej artérie renovaskulárna hypertenzia ischemická nefropatia endovaskulárna liečba
Interná med. 2012; 12 (2): 53-58
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by