Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Dysfunkcia močových ciest
Retrokaválny močovod – zriedkavá príčina obštrukcie horných močových ciest
1Ivan Minčík, 2Štefánia Andraščiková, 1Ladislav Petričko, 1Ivan Viľcha, 3Miloslav Šimko
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2009
Cieľ práce: Urobená analýza vrodených obštrukčných uropatií horných močových ciest a močovodu, pre ktoré bola indikovaná operačná korekcia. Medzi zriedkavé príčiny kongenitálnej obštrukcie močovodu patrí retrokaválny močovod. V práci sa diskutuje o príčinách vzniku, diagnostike a chirurgickej liečbe retrokaválného močovodu. Materiál a metódy: Retrospektívne boli vyhodnotené príčiny obštrukčných anomálií horných močových ciest a močovodu u pacientov operovaných v rokoch 2004-2008. U všetkých pacientov sa diagnostika obštrukcie urobila pomocou ultrasonografie a intravenóznej urografie. V nejasných prípadoch bolo indikované CT vyšetrenie alebo MRI. Výsledky: V hodnotenom období bolo operovaných celkovo 103 pacientov pre vrodenú obštrukčnú uropatiu horných močových ciest a močovodu. U dvoch pacientov (34 r. a 14 r.) bol príčinou obštrukcie retrokaválny priebeh močovodu s klinickými príznakmi lumbálnej bolesti. Záver: Retrokaválny močovod je zriedkavá kongenitálna anomália, ktorá môže byť príčinou obštrukcie horných močových ciest. Ochorenie sa klinicky prejavuje najčastejšie v tretej, resp. štvrtej dekáde života. Autori prezentujú diagnostický postup a liečbu u dvoch pacientov s retrokaválnym močovodom. Liečba spočíva v chirurgickom prerušení močovodu a jeho reanastomóze pred dolnou dutou žilou.
obštrukcia hydronefróza retrokaválny močovod chirurgická reanastomóza
Klin. urol. 2009; 5 (1): 34-38
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by