Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Retroperitoneálny seminóm – raritné ochorenie
Zora Brezová, Tomáš Petrovič, Juraj Payer
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2008
Extragonadálne germinálne tumory (EGT) sú zriedkavým variantom malígnych germinálnych tumorov. Autori prezentujú prehľad rôznych typov EGT, ich etiopatogenézu, možnosti diagnostiky a liečby. Zároveň prinášajú prípad 47-ročného pacienta - muža s ambulantne zistenou gynekomastiou a údajom postupného chudnutia. Vyšetreniami bol zistený obrovský tumorózny útvar v dutine brušnej, histologicky sa jednalo o seminóm. Vzhľadom na negatívny nález na gonádach sa stav uzavrel ako extragonadálny retroperitoneálny seminóm. Pacient bol preliečený 4 cyklami chemoterapie (bleomycin, etoposid, cisplatina) a následne mu boli chirurgicky odstránené zvyšky tumoróznej masy. Aktuálne je v úplnej klinickej remisii. Autori poukazujú na fakt, že aj napriek obrovskému rozsahu nádoru môžu mať pacienti s uvedenou diagnózou pomerne priaznivú prognózu.
extragonadálne germinálne tumory (EGT) seminóm non-seminómové EGT.
Interná med. 2008; 8 (4): 245-248
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by