Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Pôvodné práce
Retrospektívna analýza zastúpenia genotypov vysokorizikových HPV vírusov v slovenskej populácii
A. Alemayehu, J. Markus, K. Závodná, R. Lohajová Behulová
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2017
Karcinóm krčka maternice, ktorý vzniká v dôsledku infekcie vysokorizikovými typmi ľudských papilomavírusov, patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce nádorové ochorenie u žien tak celosvetovo, ako aj na Slovensku. Prevalencia jednotlivých typov HPV vykazuje isté geografické rozdiely, čo môže slúžiť ako užitočná informácia pri vývine nových vakcín. V tejto retrospektívnej štúdii sme analyzovali výskyt 12 najčastejších typov rizikových papilomavírusov v období rokov 2009 – 2015 v cervikálnych steroch zaslaných do nášho laboratória. Prítomnosť HPV sme dokázali u 59,2 % pacientok, pričom najväčšie zastúpenie mal vírus HPV 16, ktorého percento výskytu bolo navyše výrazne zvýšené u pacientok s najzávažnejším cytologickým nálezom. Vysoké zastúpenie aj ostatných typov HPV však poukazuje na význam rozšírenia doteraz používaných vakcín o ďalšie genotypy.
cervikálny karcinóm HR-HPV vakcinácia
Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 164 – 168
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by