Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Reumatické ochorenia a COVID-19
Kristína Brázdilová, Juraj Smaha, Zdenko Killinger, Juraj Payer
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2020
Pacienti s reumatickými ochoreniami sú špecifickou skupinou vyžadujúcou multidisciplinárny, zároveň však individuálny prístup nielen vo všeobecnosti, ale tiež v súvislosti s infekčnými ochoreniami. V súčasnosti sa pozornosť zameriava najmä na infekciu novým koronavírusom SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) spôsobujúcu ochorenie COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). S cieľom poskytovania adekvátnej starostlivosti pacientom s reumatickými ochoreniami v čase pandémie COVID-19 EULAR (European League Against Rheumatism) vytvorila a publikovala odporúčania pre ich manažment.

Rheumatic diseases and COVID-19
Patients with rheumatic diseases are a specific group of patients who require a multidisciplinary and also individual approach especially in terms of infectious diseases. A global attention is focused on infection of the new coronavirus SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) that causes COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). EULAR (European League Against Rheumatism) created and published recommendations for the management of rheumatic diseases during the COVID-19 pandemic.
Keywords: COVID-19, rheumatic diseases, recommendations
COVID-19 reumatické ochorenia odporúčania
Interná med. 2020; 20 (12): 533-536
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by