Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Reumatoidná artritída a kvalita života
Anna Čalfová, Ivica Lazúrová, Jozef Benka
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2009
Na posúdenie postavenia indivídua v škále zdravie - choroba sa v relatívne nedávnom období začal používať špeciálny metodický postup vychádzajúci z tzv. kvality života (Quality of Life). Najčastejšie sa operuje s pojmom „Health Related Quality of Life“, t. j. kvalita života súvisaca so zdravím. Reumatoidná artritída (RA) je chronické progresívne ochorenie. Klinický obraz, priebeh aj prognóza sú značne heterogénne, zvyčajne s postupujúcim zhoršovaním kĺbových funkcií, vývojom deformít a postupným prechodom do funkčnej nespôsobilosti - disability, ktorá významne ovplyvňuje kvalitu života. Funkčná nespôsobilosť predstavuje kľúčový problém v reumatologickej starostlivosti. RA má výrazný ekonomický dosah na pacienta a spoločnosť a je spojená s väčším výskytom depresie a anxiety.
kvalita života Health Related Quality of Life reumatoidná artritída funkčná nespôsobilosť - disabilita depresia, anxieta
Interná med. 2009; 9 (12): 574-577
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by