Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Reumatoidná artritída
Želmíra Macejová, Ivan Rybár
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2008
Reumatoidná artritída (RA) je chronické zápalové ochorenie kĺbov s rozličnými mimokĺbovými prejavmi. Častejšie postihuje ženy, najčastejšie začína u mladých dospelých a u premenopauzálnych žien. Ochorenie je charakterizované zápalom, ktorý iniciujú a udržiavajú autoimunitné mechanizmy. Etiopatogenéza RA je multifaktoriálna, jednoznačnú príčinu sa však doteraz nepodarilo odhaliť. Dôležitú úlohu zohrávajú endogénne faktory ako genetická predispozícia, hormonálne vplyvy a zmeny reaktivity T a B lymfocytov. Klinický obraz charakterizuje polyartritída s bolestivosťou a rannou stuhnutosťou. Ochorenie môže mať aj mimokĺbové prejavy. Cieľom liečby je dosiahnuť remisiu ochorenia. V liečbe sa používajú farmakologické aj nefarmakologické opatrenia. Z farmakologických modalít sú popri nesteroidových antiflogistikách, COX-2 inhibítoroch a glukokortikoidoch významné bazálne antireumatiká –DMARDs a v prípade ich zlyhania biologická terapia.
reumatoidná artritída etiológia klinický obraz liečba
Interná med. 2008; 8 (4): 233-238
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by