Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Reverzia antikoagulačného účinku nových perorálnych antikoagulancií pri krvácaní a v urgentných situáciách s rizikom krvácania – spoločné odporúčania odborných spoločností
Anna Remková, Angelika Bátorová, Martin Mistrík, Iveta Šimková, Gabriel Kamenský, Ivica Lazúrová, Juraj Payer, Peter Turčáni
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2014
Nové perorálne antikoagulanciá (NOAK) dabigatran, rivaroxaban a apixaban majú oproti klasickej antikoagulačnej liečbe warfarínom mnoho výhod, medzi nimi aj nižšie riziko krvácavých komplikácií. Napriek tomu sa aj u pacientov užívajúcich NOAK môžu vyskytnúť situácie, ktoré vyžadujú okamžitú úpravu hemostázy. Špecifické antidotá pre tieto lieky nie sú dostupné a súčasné odporúčania pre manažment krvácania zahŕňajú najmä všeobecné nefarmakologické postupy ako prerušenie liečby, identifikáciu zdroja krvácania, lokálnu/chirurgickú hemostázu a udržanie hemodynamickej rovnováhy náhradou tekutín a erytrocytov. Pri predávkovaní možno znížiť resorpciu liekov podaním aktívneho uhlia do 2 h po užití. Na zníženie koncentrácie dabigatranu v krvi možno použiť hemodialýzu, ktorá nie je účinná pri užívaní rivaroxabanu a apixabanu pre ich veľkú väzbu na proteíny. Pri kritickom krvácaní alebo krvácaní ohrozujúcom život sa zváži podanie nešpecifických hemostatických prípravkov, ako je koncentrát protrombínového komplexu (PCC), prípadne jeho aktivovaná forma (aPCC). S aplikáciou rekombinantného faktora VIIa (rF VIIa) v tejto indikácii nie sú zatiaľ skúsenosti a nie je konsenzus expertov na jeho podávanie. Cieľom našej práce je poskytnúť na úrovni súčasných vedomostí a informácií návod na manažment krvácania, urgentných a plánovaných operácií a invazívnych výkonov u pacientov užívajúcich NOAK.
nové perorálne antikoagulanciá manažment krvácania koncentráty koagulačných faktorov
Interná med. 2014; 14 (3) : 105-114
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by