Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Režimové opatrenia v ambulancii primárneho kontaktu pre deti a dorast
Mária Štefkovičová, Henrieta Hudečková
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2006
Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast je miesto, kde sa stretávajú imunokompromitované deti, deti s akútnymi infekciami či kolonizované multirezistentnými patogénmi, ale aj zdravé deti. Pri súčinnosti podmienok procesu šírenia nákazy predstavuje miesto s reálnou možnosťou vzniku a šírenia nákazy. Autori predkladajú prehľad režimových opatrení v ambulancii lekára primárneho kontaktu pre deti a dorast.
prevádzka ambulancie hygienicko – epidemiologický režim
Pediatria (Bratisl.) 2006; 1 (3): 143 - 147
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by