Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Rezistentná artériová hypertenzia
Peter Jonáš
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2011
Rezistentná artériová hypertenzia (RAH) je častým problémom v primárnej starostlivosti aj u špecialistov. Presný výskyt RAH nie je známy, klinické štúdie naznačujú, že nie je vzácna a zahrňuje 2,6-29 % účastníkov štúdií. Diagnóza RAH vyžaduje správnu techniku merania tlaku na potvrdenie trvalého zvýšenie TK. Je nutné vylúčiť pseudorezistenciu včítane nedostatočnej kontroly krvného tlaku, zlú adherenciu, ale i syndróm bieleho plášťa. RAH je skoro vždy multifaktorálna. Úspešná liečba vyžaduje poznanie a zmenu životného štýlu, diagnostiku a liečbu sekundárnych foriem hypertenzie ako aj účinných kombinácií liekov
rezistentná artériová hypertenzia pseuforezistencia sekundárne formy AH
Interná med. 2011; (9): 387-393
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by