Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2019
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Hlavná téma
Rezistentná artériová hypertenzia
Peter Jonáš, Lucia Kyslanová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2004
Artériová hypertenzia (AH) môže byť označená za rezistentnú, ak je chorý liečený minimálne trojkombináciou, z ktorej jedným liekom je diuretikum, a dodržiava režimové opatrenia. Veľmi častou príčinou rezistentnej AH (označovanej niekde i ako „ťažká“) je zlá adherencia k liečbe alebo pridruženie opuchového stavu v dôsledku srdcového zlyhania, zhoršenia obličkových funkcií, prípadne nepoznanie sekundárnej formy AH. Reskríning diagnostického algoritmu, posúdenie adherencie k liečbe a jej prípadná úprava vedie spravidla k liečebnému úspechu.
rezistentná artériová hypertenzia spolupráca chorého domáce meranie TK ambulantné meranie TK
Kardiol. prax 2004; 2 (1): 15 - 18
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by