Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Riadenie motorových vozidiel pacientmi so synkopou, s poruchami rytmu a implantovanými prístrojmi
Peter Mitro
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2016
Šoférovanie pacientov s možným vznikom náhlej straty vedomia zvyšuje riziko ohrozenia samotného pacienta i jeho
okolia. Riadenie motorových vozidiel je neoddeliteľnou súčasťou moderného spôsobu života a často aj podmienkou profesijného
uplatnenia. Odporučenia týkajúce sa obmedzení v šoférovaní sú často vnímané ako najproblematickejšia zmena
v životnom štýle pacienta a nie sú vždy rešpektované. Preto je potrebné, aby bol prístup k jednotlivým pacientom
diferencovaný a reštriktívne opatrenia primerané existujúcim rizikám. Najčastejšou príčinou straty vedomia pri šoférovaní
je vazovagálna synkopa. Adekvátne liečená synkopa a srdcové arytmie zvyčajne nepredstavujú zvýšené riziko pri
šoférovaní. Problematické sú stavy po implantácii ICD (najmä v sekundárnej prevencii), keď pretrváva zvýšené riziko
straty vedomia a náhlej neschopnosti viesť motorové vozidlo a sú nutné dočasné alebo trvalé obmedzenia v šoférovaní.
šoférovanie synkopa srdcové arytmie kardiostimulátor kardioverter – defibrilátor
Interná med. 2016; 16 (4): 169-174
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by