Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Riadenie motorových vozidiel pacientmi so synkopou, s poruchami rytmu a implantovanými prístrojmi
Peter Mitro
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2016
Šoférovanie pacientov s možným vznikom náhlej straty vedomia zvyšuje riziko ohrozenia samotného pacienta i jeho
okolia. Riadenie motorových vozidiel je neoddeliteľnou súčasťou moderného spôsobu života a často aj podmienkou profesijného
uplatnenia. Odporučenia týkajúce sa obmedzení v šoférovaní sú často vnímané ako najproblematickejšia zmena
v životnom štýle pacienta a nie sú vždy rešpektované. Preto je potrebné, aby bol prístup k jednotlivým pacientom
diferencovaný a reštriktívne opatrenia primerané existujúcim rizikám. Najčastejšou príčinou straty vedomia pri šoférovaní
je vazovagálna synkopa. Adekvátne liečená synkopa a srdcové arytmie zvyčajne nepredstavujú zvýšené riziko pri
šoférovaní. Problematické sú stavy po implantácii ICD (najmä v sekundárnej prevencii), keď pretrváva zvýšené riziko
straty vedomia a náhlej neschopnosti viesť motorové vozidlo a sú nutné dočasné alebo trvalé obmedzenia v šoférovaní.
šoférovanie synkopa srdcové arytmie kardiostimulátor kardioverter – defibrilátor
Interná med. 2016; 16 (4): 169-174
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by