Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Riziká liečby RH v staršom veku
Patrícia Páleníková, Martin Kužma, Juraj Payer
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2020
Starnutie berieme z ľudského hľadiska ako samozrejmosť, ktorá patrí k životu, priebeh starnutia však doteraz nie je dostatočne prebádaný ani vysvetlený. Vedecké vysvetlenie tohto deja nie je jednoduché. Zmeny v organizme počas starnutia, ktoré sú typické pre starobu, sú podobné ako pri deficite rastového hormónu, možno teda konštatovať, že staroba a deficit rastového hormónu urýchlia tieto zmeny. Deficit rastového hormónu má nepriaznivé účinky na fyzické zdravie a kvalitu života počas celého života dospelých. Primeraná diagnostika a liečba môžu zlepšiť zdravie dospelých bez ohľadu na vek.

Risks of treatment of growthhormon in eldery
In human term, we take aging from as a matter of course, but the course of aging has not yet been sufficiently explored or explained. The scientific explanation for this action is not easy. Thus, changes in the body during aging that are typical of old age are similar to those of growth hormone deficiency, and it can bestated that aging and growth hormone deficiency will accelerate these changes. Growth hormone deficiency is an important condition that has detrimental effects both on physical health and quality of life through out adultlife. Appropriate diagnosis and treatment can lead to major benefits for adults, regardless of age.
Keywords: growth hormone, deficiency, ageing
rastový hormón deficit starnutie
Interná med. 2020; 20 (2): 85-87
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by