Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Riziko liekov v geriatrii
Martin Wawruch, Pavel Weber, Magdaléna Kuželová, Štefan Krajčík, Matej Kunzo, Monika Laššánová, Tatiana Hanisková, Milan Kriška
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2006
Starnutie sprevádzajú zmeny, ktoré ovplyvňujú odpoveď organizmu na liečivá. Tieto odlišnosti postihujú tak osud liečiva v organizme - farmakokinetiku, ako aj jeho účinok - farmakodynamiku. Dôsledkom polymorbidity geriatrických pacientov je užívanie viacerých liečiv. S rastúcim počtom užívaných farmák sa zvyšuje riziko nežiaducich účinkov a liekových interakcií. U starších ľudí sa nežiaduce účinky manifestujú často atypicky, ako pády, poruchy vedomia, nadmerná sedácia, obstipácia, retencia moču alebo celkové neprospievanie. Osobitný problém predstavuje kompliancia staršieho pacienta, ktorú v neposlednom rade ovplyvňuje jeho sociálna a ekonomická situácia. Článok poskytuje pohľad na špecifiká farmakoterapie geriatrických pacientov a určité východiská a odporúčania, ku ktorým patrí i koncepcia liečiv potenciálne nevhodných pre staršieho pacienta.
geriatrický pacient farmakokinetiká farmakodynamiká kompliancia nežiaduce účinky potenciálne nevhodné liečivá
Interná med. 2006; 6 (2): 89-94
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by