Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Rôzne
Robiť viac neznamená robiť lepšie alebo Choosing Wisely kampaň vo svete a na Slovensku
Ivica Lazúrová
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2017
V posledných dvadsiatich rokoch vďaka mohutnému technickému progresu v medicíne dochádza k enormnému nárastu ponuky laboratórnych vyšetrení, zobrazovacích metód a terapeutických intervencií. Preto sme svedkami zvyšovania počtu týchto vyšetrení, čo zase plodí aj väčšie množstvo rôznych terapeutických intervencií. Zdravotná starostlivosť sa stáva drahšou a nákladnejšou. Viacerí, hlavne starší lekári si však často kladieme otázku, či toto množstvo vyšetrení a s tým súvisiace ďalšie výkony u pacientov ozaj zlepšujú kvalitu starostlivosti o zdravie. Mladá generácia lekárov sa prestala spoliehať na anamnézu a fyzikálne vyšetrenie, t. j. vyšetrenie zmyslami, ktoré vo väčšine prípadov môžu buď skrátiť algoritmus vedúci k správnej diagnóze, alebo niekedy ju určiť s takmer 90 % pravdepodobnosťou. Spolieha sa hlavne na laboratórne vyšetrenia, ktoré sa často zbytočne opakujú a dokonca môžu byť zavádzajúce, t. j. odpútavajú od hlavného problému pacienta.
Interná med. 2017; 17 (3): 75-76
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by