Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Kazuistiky
ROBOTICKÁ RESEKCIA HLBOKO INFILTRUJÚCEJ ENDOMETRIÓZY MOČOVÉHO MECHÚRA V OBLASTI TRIGONA
B. HUDEC, K. DÓKUŠ, P. URDZÍK, J. BABEĽA, R. ŠKOLKA
SÚHRN
Endometrióza je progresívne ochorenie žien vyznačujúce sa ektopickým výskytom buniek endometria. Jednou formou tohto ochorenia je hlboko infiltrujúca endometrióza, ktorá sa vyznačuje nižšou odpoveďou na hormonálnu terapiu a jej liečba je prevažne chirurgická. V našej kazuistike približujeme diagnostiku a liečbu postihnutia močového mechúra v blízkosti trigona pomocou robotického systému da Vinci.
Kľúčové slová: endometrióza, DIE, trigonum, robot, da Vinci

SUMMARY
Endometriosis is a progressive disease of women characterised by ectopic endometrial cells. One form of the disease is deep-infiltrating endometriosis, which is characterised by a lower response to hormone therapy, and its treatment is primarily surgical. In our case report, we present the diagnosis and treatment of bladder involvement near the trigon using the da Vinci robotic system.
Keywords: endometriosis, DIE, trigone, robotic, da Vinci
endometrióza DIE trigonum robot da Vinci
Slov. Gynek. Pôrod., 29, 2022, s. 126 – 129
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by