Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Rodinný výskyt larválnej toxokarózy u detí (rodina 2)
Mária Szilágyiová, Katarína Šimeková, Jana Kinčeková, Gabriela Hrčková, Eva Hlaučová, Elena Nováková
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2006
Autori referujú o ďalšom rodinnom výskyte toxokarózy u troch detí do 10 rokov. Prvé ochorenie sa potvrdilo sérologickým vyšetrením pri zistení vysokých hodnôt eozinofilov v periférnej krvi. Druhé dve boli diagnostikované pri depistážnom vyšetrení. Opisujú sa vyšetrenia, diskutuje sa klinický obraz a liečba.
Toxokaróza rodinný výskyt diagnostika liečba
Pediatria (Bratisl.) 2006; 1 (3): 165 - 167
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by