Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Rómske etnikum verzus kaukazská rasa po transplantácii obličky
Eva Lacková, Juraj Šváč, Libor Kolesár, Antonij Slavčev, Marcel Čellár, Alena Mazúchová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2016
Slovensko je multietnický štát s počtom obyvateľov 5,4 milióna. Nerómske etnické skupiny tvoria 13,4 % a rómske
7,4 % obyvateľstva. Cieľom práce je porovnať výsledky transplantácií obličiek v nerómskej a rómskej populácii z hľadiska
prežívania pacientov a štepov, prípadne identifikovať faktory, ktoré by ich mohli ovplyvniť. V Transplantačnom centre
nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici bolo analyzovaných 707 pacientov po transplantácii obličky v období
január 1991 – december 2013. Z toho 35 bolo Rómov a 672 z kaukazskej rasy. Mortalita bola medzi skupinami porovnateľná,
ale Rómovia zomreli mladší priemerne o 8,7 roka. Prežívanie štepov sa štatisticky významne nelíšilo. Analyzovali
sme KIR gény u 29 Rómov, výsledky sme porovnali s českými dobrovoľníkmi kaukazskej rasy, nebol zistený štatisticky
významný rozdiel. Táto analýza v žiadnom prípade nebola robená z nejakých diskriminačných dôvodov, ale s cieľom
nájsť možnosti zlepšenia výsledkov transplantácií u rómskeho etnika.
rómovia nerómovia transplantácia obličky KIR gény
Interná med. 2016; 16 (2): 73-76
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by