Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Komentáre
Rosuvastatín: nový inhibítor 3 - hydroxy - 3 - methylglutaryl koenzým a reduktázy
doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.,
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2003
Statíny, inhibítory 3-hydroxy-3-methylglutaryl koenzým A reduktázy (HMG-Co A reduktáza), predstavujú v súčasnosti jednu z najúčinnejších liekových skupín používaných v primárnej i sekundárnej prevencii vzniku a rozvoja aterosklerózy a jej život ohrozujúcich komplikácií. Ich účinok je komplexný, okrem ovplyvnenia dyslipidémie majú dokázaný rad pleiotropných účinkov, ktoré tiež významne prispievajú k stabilizácii aterosklerotického plaku (1 - 3), čo potvrdili výsledky viacerých klinických primárne a sekundárne preventívnych štúdií (4 -11) (obrázok 1). Napriek týmto pozitívnym výsledkom zostáva ateroskleróza s jej komplikáciami naďalej jedným z najzávažnejších celosvetových zdravotníckych problémov, čo so sebou prináša aj rad negatívnych sociálno-ekonomických dôsledkov (12). Takýto neuspokojivý stav bol jedným z rozhodujúcich stimulov pre vývoj rosuvastatínu, inhibítora HMG-CoA reduktázy novej generácie.
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by