Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Rozdiely v orálnom zdraví detí vzhľadom na socioekonomický status ich rodín
Laura Urbanová, Jana Holubčíková
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2018
Orálne zdravie hrá v živote dieťaťa dôležitú rolu. Už v jeho ranom veku dochádza k budovaniu a upevňovaniu hygienických návykov, ktorých zanedbanie môže viesť k zdravotným komplikáciám. Cieľom našej práce bolo zistiť, akú úlohu hrá socioekonomický status rodín v starostlivosti o orálne zdravie, t. j. v pravidelnosti umývania zubov u našich respondentov. Dáta, ktoré sme analyzovali, boli zozbierané v roku 2014 a pochádzajú z medzinárodnej prierezovej štúdie Health Behaviour in School Aged Children (HBSC). Našu výskumnú vzorku tvorilo 9 836 školákov vo veku 11 až 15 rokov. Výsledky štúdie poukazujú na to, že 95,1 % školákov si čistí zuby aspoň raz denne, pričom dievčatá si zuby čistia pravidelnejšie ako chlapci. Až 63,2 % respondentov si zuby umýva minimálne dvakrát za deň. Deti pochádzajúce z rodín s nižším socioekonomickým statusom si zuby umývali menej často ako školáci z rodín s vyšším socioekonomickým statusom.

The difference in oral health of children depending on socioeconomic status of their family
Oral health plays a significant role in children’s life. In early childhood people build hygiene habits and insufficient care can lead to health problems. The aim of our study was to explore the role of socioeconomic status of children in their oral care (frequency of tooth brushing of respondents). Our data were collected as a part of Health Behaviour in School Aged Children study in 2014. Our sample was consisted of 9,836 children, who were 11 – 15 years old. Our results showed that 95,1 % of school aged children, brush their teeth at least once per day. Girls brush their teeth more frequently than boys. 63,2 % of respondents brush the teeth at least twice per day. Children from low-socioeconomic status families brushed their teeth less frequently than children with higher socioeconomic status.
Keywords: oral health, tooth brushing, socioeconomic status
orálne zdravie čistenie zubov socioekonomický status
Pediatria (Bratisl.) 2018; 13 (1): 31-34
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by