Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Transplantológia
Rozšírenie možnosti transplántácií od živých darcov: výmenný program párov
Vladimír Baláž, Eva Lacková
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2007
Úvod: Výmenný program párov v rámci programu transplantácií obličiek od živých darcov, ponúka inkompatibilným párom možnosť dostať obličku od vhodného darcu. Výsledkom rozvoja tohto programu je zlepšenie kvality života a lepšie prežívanie príjemcov obličiek. Materiál a metódy: V TC Banská Bystrica existuje program transplantácií obličiek od živých darcov od roku 1994. Každoročne môžeme pozorovať nárast počtu týchto transplantácií. V roku 2006 tvorili 35 % všetkých transplantácií. Napriek pokroku stále ostávajú páry, ktoré si nemôžu navzájom darovať obličku pre ABO inkompatibilitu resp. pozitívnu krížovú skúšku. V roku 2004 bol vytvorený „pool“ párov a výsledkom boli dve krížové transplantácie. Výsledky: Transplantácie obličiek od živých darcov majú výborné výsledky v krátkodobom aj dlhodobom prežívaní štepov. V našom súbore je 3-ročné prežívanie 90 %. Všetky štyri obličky s programu výmeny párov mali včasný nástup funkcie štepu a všetky prežívajú takmer rok od transplantácie. Záver: Výmenný program párov je plnohodnotnou stratégiou transplantácie obličiek od živých darcov.
Transplantácie obličiek od živých darcov program výmeny darcov
Klin. urol. 2007; 3 (2): 101 - 104
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by