Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: KAZUISTIKY
Rýchloprogredujúca kvadruparéza u mladého diabetika
Dávid Michalko, Štefan Sotak, Marek Felšöci, Ivica Lazúrová
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2021
Akútna intermitentná porfýria (AIP) je ochorenie s enzymatickým defektom syntézy hému, pričom dochádza k hromadeniu metabolitov v tkanivách a ich zvýšenému vylučovaniu močom pri ataku ochorenia. Prejavuje sa prevažne gastrointestinálnou a neurologickou symptomatológiou. Liekom prvej voľby pri ataku je hemarginát. V tejto kazuistike prezentujeme pacienta, ktorý bol preložený na naše pracovisko pre abdominalgie,  hypoosmolárnu hyponatriémiu ťažkého stupňa, novodiagnostikovaný diabetes mellitus (DM) 1. typu a progresiu parézy dolných končatín. V rámci diferenciálnej diagnostiky hyponatriémie sme realizovali zber moču a vyšetrenie na prítomnosť porfyrínov s pozitívnym výsledkom. Pacientovi sme diagnostikovali AIP a začali komplexnú liečbu ochorenia.

Rapidly progressing quadriparesis in a young patient with diabetes mellitus.
Acute intermittent porphyria (AIP) is a disease with an enzymatic defect in hemsynthesis, with the accumulation of metabolites in tissues and their increased urinary excretion during the attack of the disease. It is manifested mainly by gastrointestinal and neurological symptomatology. Hemarginate is the drug of choice in an attack. In this case report, we present a patient who was transferred to our department because of abdominalgia, severe hyponatremia, newlydiagnosed type 1 diabetes mellitus (DM) and progression of lowerlimbparesis. As part of the differential diagnosis of hyponatremia, we performed urine analysis for the presence of porphyrin metabolites with a positive result. We diagnosed the patient with AIP and started complex treatment of the disease.
Keywords: acute intermittent porphyria, type 1 diabetes mellitus, hyponatriemia


akútna intermitentná porfýria diabetes mellitus 1. typu hyponatriémia
Interná med. 2021; 21 (4): 185-187
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by