Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: PREHĽADOVé PRáCE
Salpingektómia vs tubárna sterilizácia: je čas na komplexnú zmenu?
P. Bielik, T. Daniscek, P. Adásek, V. Štiefel, C. Varga
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2019
Tubárna sterilizácia je najčastejšou formou permanentnej antikoncepcie u žien. Vzhľadom na vedecké dôkazy, že časť seróznych karcinómov v malej panve má svoje origo vo vajíčkovodoch, v posledných rokoch sa postupne časť pracovísk prikláňa k bilaterálnej salpingektómii (BSE) pri indikovanej sterilizácii. V práci rozoberáme súčasný pohľad na takýto postup.
SALPINGECTOMY VS TUBAL STERILISATION: TIME FOR GLOBAL CHANGE?
Tubal sterilisation is the most common type of permanent anticonception in women. Based on the current understanding, that the fallopian tube is the site of origin for part of pelvic serous carcinomas; some centres tend to proceed to bilateral salpingectomy (BSE) when sterilisation is indicated. The objective of our work is to present a current review of such procedures.
Keywords: tubal sterilisation, bilateral salpingectomy, ovarian cancer
tubárna sterilizácia bilaterálna salpingektómia ovariálny karcinóm
Slov. Gynek. Pôrod., 26, 2019, s. 104 – 107
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by