Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Príloha - všeobecné lekárstvo
Schizofrénia, antipsychotiká a obezita
Vladimír Novotný
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2005
Už v ére pred zavedením psychofarmák si psychiatrickí klasici všimli, že schizofrenici majú sklon k obezite. Pripisovalo sa to viacerým príčinám, ako napr. vplyvu určitých symptómov ochorenia (apatia, negatívna symptomatológia), vplyvu utiahnutého spôsobu života, nedostatku pohybu. Avšak aj iné faktory, ako nepravidelná a nekvalitná diéta, ako aj celková zlá ekonomická situácia schizofrenikov zaiste vplývali na nárast hmotnosti. V ére nástupu klasických neuroleptík (alebo antipsychotík) sa stal všeobecne známym poznatok, že tieto lieky vo všeobecnosti zvyšujú hmotnosť. Niektoré viac (chlórpromazín, tioridazín), niektoré menej, alebo nezvyšujú hmotnosť (haloperidol). Nástup druhej generácie neuroleptík, tzv. atypických antipsychotík, už zvýšil pozornosť odborníkov, lebo nadváha sa stala štandardným javom u schizofrenikov. Nárast záujmu je 10-násobný počas jednej dekády. Obezita alebo zvýšená hmotnosť u pacientov so schizofréniou sa vyskytuje asi u 75-80 %, naopak redukcia hmotnosti sa pozoruje u 20-25 % pacientov. Látky, ktoré spôsobujú blokádu histamínových receptorov, vykazujú v krátkodobých aj dlhodobých štúdiách najvyšší vzostup hmotnosti (klozapín, olanzapín). Naopak, látky neúčinkujúce na histamínový receptorový systém, nezvyšujú hmotnosť (ziprasidón, sertindol).Terapeuticky sa odporúča diétny režim, zvýšenie pohyblivosti, intenzívnejšia rehabilitácia. Izolované poznatky sú o terapeutickom použití niektorých farmák s nešpecifickým pôsobením - amantadín, fenfluramín, chlórfentermín (nebezpečie zhoršenia psychózy), alebo antiobezík - sibutramínu a orlistatu.
schizofrénia obezita antipsychotiká diabetes
Interná med. 2005; 5(2): 121-125
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by