Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Sekundárna prevencia náhlych cievnych mozgových príhod výsledky multicentrických klinických štúdií
Slavomíra Filipová
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2003
Prehľadový článok sa zaoberá analýzou dát klinických štúdií s liečebnými stratégiami u pacientov po NCMP, ktoré vedú k zníženiu rizika recidív iktu. Analyzuje efekt účinnej liečby hypertenzie na prevenciu vzniku NCMP aj v kontexte s ďalšími významnými kardiovaskulárnymi príhodami. Spracováva súhrnne výsledky z najaktuálnejších veľkých klinických štúdií, ktoré boli naplánované na populácie s vyšším kardiovaskulárnym rizikom, resp. priamo na pacientov po cerebrovaskulárnej príhode (PATS, HOPE, PROGRESS). Zo sekundárne preventívneho aspektu (prevencia recidív NCMP) sa na základe doterajších ukončených klinických štúdií dostali právom do popredia záujmu a klinického vyžitia inhibítory ACE, diuretiká, niektoré antagonisty Ca kanála, antikoagulanciá a antiagreganciá.
cievna mozgová príhoda sekundárna prevencia kardiovaskulárne riziko
Interná med. 2003; 3 (12): 729-733
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by