Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Selektívna embolizácia vetiev renálnej artérie pre protrahovanú makrohematúriu po parciálnej nefrektómii pre renal cell karcinóm
Ľubomír Lachváč, Ľubomír Špak*, Ladislav Valanský, Vincent Nagy
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2011
V súčasnosti sa v operačnej liečbe lokalizovaného renal cell karcinómu často používa parciálna nefrektómia. Je spojená s rizikom vzniku artério-kalichovej fistuly („pseudoaneuryzma“ renálnej artérie) s následnou hematúriou. Autori informujú o miniinvazívnom riešení tejto zriedkavej komplikácie u 54-ročnej pacientky s protrahovanou hematúriou po parciálnej nefrektómii (resekcii obličky). Perkutánne cez arteriu femoralis vykonal invazívny angiológ lokalizáciu a selektívnu embolizáciu dvoch periférnych vetiev renálnej artérie, komunikujúcich s kalichom. To viedlo k promptnému ústupu hematúrie, bez následnej elevácie kreatinínu.
selektívna embolizácia parciálna nefrektómia resekcia obličky operácia šetriaca nefrón renal cell karcinóm renálna pseudoaneuryzma artério-kalichová fistula hematúria
Klin. urol. 2011; 7 (2-3): 82-85
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by