Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Seniori a karcinóm prostaty
Mária Wagnerová
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2009
Urologické malignity predstavujú asi tretinu nádorov diagnostikovaných u mužov. Incidencia týchto nádorov narastá s vekom. Karcinóm prostaty je jeden z najčastejších malígnych ochorení diagnostikovaných v mužskej populácii a práve v tejto lokalizácii malígnych nádorov sa v poslednom desaťročí zaznamenalo najviac zmien v diagnostike a liečbe. Pre úspešné zvládnutie týchto ochorení je bezpodmienečne nutná náležitá stratégia a taktika liečby založená na znalosti rozsahu ochorenia, fyziologických rezerv, predpokladaného života pacientov, ale tiež analýzy nákladov a prínosu liečby.
urologické malignity karcinóm prostaty liečba seniori
Klin. urol. 2009; 5 (3): 120-122
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by