Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Sepsa a kardiovaskulárny systém
František Golas
Sepsa je najčastejšou príčinou prijatia pacienta na jednotku intenzívnej starostlivosti a približne u polovice pacientov sa vyvinie určitá forma kardiovaskulárnej dysfunkcie. Genetické faktory, zmeny v makro- a mikrocirkulácii, negatívne inotropné faktory, metabolické zmeny, autonómna dysregulácia a aj množstvo bunkových regulátorov sa podieľajú na myokardiálnej dysfunkcii. Septická kardiomyopatia je forma „sekundárnej“ kardiomyopatie a jej patofyziológia je omnoho komplexnejšia ako patofyziológia ostatných srdcových ochorení. Srdcová dysfunkcia je charakterizovaná systolickou, ako aj diastolickou dysfunkciou ľavej aj pravej komory, reverzibilnou dilatáciou srdcových oddielov, chronotropnou a batmotropnou dysreguláciou, redukovanou variabilitou srdcovej frekvencie. Súčasné terapeutické možnosti zahŕňajú odporúčané postupy liečby sepsy a septického šoku, vazopresorickú liečbu, inotropnú podporu a výnimočne aj liečbu mechanickými srdcovými podporami.
 
Sepsis and cardiovascular system
Sepsis remains the most common admission diagnosis to ICU, and approximately half of these patients develop some form of cardiovascular dysfunction. Genetic factors, large vessel and microcirculatory changes, depressant factors, metabolic changes, autonomic dysregulation and many cellular regulators have all been implicated in the myocardial dysfunction. Septic cardiomyopathy can be classified as a secondary form of cardiomyopathy, and its pathophysiology is much more complex than the pathophysiology of other heart diseases. Cardiac dysfunction is characterized by systolic, as well as diastolic dysfunction of the left and the right ventricle, reversible dilatation of the heart, chronotropic and bathmotropic dysregulation, and reduced heart rate variability. Current approaches to treatment include guidelines of sepsis and septic shock therapy, with vasopressor, inotropic therapy and occasionally cardiac mechanical support.
Keywords: sepsis, septic shock, ventricular dysfunction, septic vasoplegia
sepsa septický šok komorová dysfunkcia septická vazoplégia
Kardiol. Prax 2019; 17 (3): 219 – 224
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by