Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Sepsa – etiopatogenéza
Mária Bucová
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2006
Hlavnou črtou sepsy je generalizovaná aktivácia monocytovo-makrofágového systému, aktivácia cievneho endotelu s poruchou mikrocirkulácie a aktivácia črevného epitelu. Systémový zápal u sepsy nie je vždy v hyperaktivácii, ale je dynamický. Počiatočný hyperinflamačný stav môže byť rýchle vystriedaný opačným stavom, pre ktorý je typická imunodepresia. U niektorých pacientov môže sepsu hneď od začiatku sprevádzať imunosupresia. Niekedy sa nastolí rovnovážny stav, ktorý je pre pacienta prognosticky najvýhodnejší. Poznanie aktivity cytokínov a ďalších imunitných mechanizmov v danom období sepsy je mimoriadne dôležité z hľadiska jej správnej imunoterapie.
SIRS sepsa septický šok cytokíny zápal
Interná med. 2006; 6 (4): 204-211
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by