Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Serózne meningoencefalitídy
Alena Mackových, Igor Stankovič
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2011
Neuroinfekcie patria medzi najzávažnejšie ochorenia v infektológii. Spoločnou charakteristikou skupiny seróznych neuroinfekcií je prevaha mononukleárov pri vyšetrení mozgovomiechového moku a negativita kultivačných vyšetrení. Etiologicky sa na nich podieľa široké spektrum patogénov, z ktorých význam majú hlavne kauzálne liečiteľné. Serózne meningoencefalitídy postihujú všetky vekové skupiny, jedincov imunokompetentných aj imunosuprimovaných. Ich priebeh je veľmi variabilný a prognóza často závisí od včasnej diagnózy a adekvátnej liečby. Diagnóza seróznych neuroinfekcií je založená na rozbore anamnézy, na klinickom obraze, likvorologických vyšetreniach, molekulárno-biologických metódach a na sérologických a zobrazovacích vyšetreniach.
neuroinfekcie serózna meningoencefalitída lumbálna punkcia mozgovomiechový mok
Interná med. 2011; 11 (1): 16-20
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by