Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Sglt2 inhibítory – nová terapeutická možnosť v liečbe diabetes mellitus
Daša Skripová
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2013
Súčasná paleta perorálnych antidiabetík sa rozrastá o novú skupinu liekov s úplne novým a unikátnym mechanizmom účinku. Na rozdiel od ostatných antidiabetík účinkujú SGLT2 (sodium/glucose cotransporter 2) inhibítory prostredníctvom využitia blokády spätnej reabsorpcie glukózy v obličkách, čím indukujú glykozúriu. Liečba je účinná bez ohľadu na mieru inzulínovej rezistencie či poruchu sekrécie inzulínu. Výhodnými vlastnosťami SGLT2 inhibítorov sú dobrá znášanlivosť a účinnosť, zatiaľ malý počet nežiaducich účinkov a nízke riziko hypoglykémie. Ani redukcia telesnej hmotnosti a azda ani mierny antihypertenzívny efekt nie sú zanedbateľné výhody SGLT2 inhibítorov. Otvorená zostáva otázka rizika infekcie močových a pohlavných ciest. Odpoveď na ňu, ako aj to, aký veľký prínos bude predstavovať použitie SGLT2 inhibítorov v klinickej praxi, ukážu nasledujúce roky.
glykozúria SGLT2 inhibítory účinnosť bezpečnosť
Interná med. 2013; 13 (9): 406-410
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by