Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pediatrická urológia
Siamské dvojčatá – ischiopagus tetrapus, aj urologicko-gynekologický problém
Jaroslav Siman, Juraj Payer, Michal Brozman
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2007
Siamské dvojčatá predstavujú kongenitálny malformačný komplex, ktorý sa vyskytuje veľmi zriedkavo. Každý tento komplex má svoje špecifiká, dané len vlastnému stavu. Autori riešili siamské dvojčatá, ktoré sa dali klasifikačne zaradiť ako ischiopagus tetrapus. Separáciu museli uskutočniť v novorodeneckom období, pretože okrem urogenitálnej malformácie bol prítomný aj ileus, spôsobený atréziou anu a rekta. V predloženej práci autori prezentujú spôsob riešenia urogenitálnych malformácií, bez analýzy ďalších malformačných komplexov. Pacientky prekročili 7. rok života a normálne navštevujú školu.
siamské dvojčatá ischiopagus tetrapus urogenitálna malformácia separácia dvojčiat
Klin. urol. 2007; 3 (1): 25 - 28
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by