Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Funkčná urológia
Skleróza multiplex a urológ
Marek Vargovčák, Ladislav Valanský, Nora Klímová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2007
Cieľ práce: V práci prezentujeme aktuálny prehľad urologického prístupu k pacientom so sklerózou multiplex (SM), so zameraním na patológiu a patofyziológiu vplyvu na močovo-pohlavné ústrojenstvo, diagnostický postup a liečbu neurologických a urologických symptómov. Prezentujeme tiež vlastné klinické pozorovania v skupine 31 pacientov so SM vyšetrených od septembra 2004 do júna 2006. Materiál a metódy: Aktuálne práce so zameraním na neurologické a urologické prejavy SM, ako aj práce zamerané na diagnostiku a liečbu ochorenia boli vyhľadané pomocou MEDLINE databázy. Následne bolo analyzovaných 31 urodynamických nálezov a vyšetrení u pacientov s evidentne diagnostikovanou SM. Výsledky: Symptómy močových ciest u SM pacientov siahajú od urgencií, urgentnej inkontinencie až po retenciu moču. Symptómy neodrážajú patologické zmeny na močových cestách, ale paralelnú dysfunkciu pyramídových dráh. Urodynamické vyšetrenie zohráva významnú úlohu v hodnotení manažmentu močového mechúra. Najčastejším urodynamickým nálezom je detrúzorová hyperaktivita u 74 % pacientov v našom súbore. Nasleduje detrúzoro-sfinkterická dyssynergia u 13 % a detrúzorová hypo až areflexia u 13 % pacientov. Menej ako 1 % pacientov má poškodené renálne funkcie a väčšina môže byť liečená konzervatívnymi metódami. V prípade zlyhania konzervatívnej liečby môže byť efektívnou chirurgická liečba. Incidencia sexuálnej dysfunkcie je 80 % u mužov a 72 % u žien. Liečba je zameraná na zlepšenie celkového stavu pacientov a navodenie erektilnej alebo orgazmickej funkcie. Záver: Napriek tomu, že močovo-pohlavné príznaky u SM pacientov sú zriedkavo život ohrozujúce, spôsobujú signifikantnú morbiditu a frustráciu pacientov. Urológ preto musí byť aktívne zapojený do multidisciplinárnej liečby týchto pacientov.
skleróza multiplex urodynamické vyšetrenie močový mechúr neurogénny
Klin. urol. 2007; 3 (1): 33 - 40
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by