Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: MEDZIODBOROVÁ TÉMA
Škola profesora Niederlanda – rozvoj klinickej farmakológie v Československu
Viera Spustová, Katarína Šebeková, Martin Gajdoš
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2015
Autori tohto príspevku ďakujú organizátorom za pozvanie prednášať na Memoriáli k 100. výročiu narodenia akademika
Teofila R. Niederlanda. Cieľom bolo pripomenúť si takú významnú osobnosť našej medicíny, ako bol akademik T. R.
Niederland, ktorý za sebou zanechal školu, na ktorú sme mnohí z nás hrdí a radi by sme jeho odkaz sprostredkovali aj
ďalším generáciám.
Interná med.; 15 (7-8): 312-313
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by