Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: MEDZIODBOROVÁ TÉMA
Škola profesora Niederlanda – rozvoj klinickej farmakológie v Československu
Viera Spustová, Katarína Šebeková, Martin Gajdoš
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2015
Autori tohto príspevku ďakujú organizátorom za pozvanie prednášať na Memoriáli k 100. výročiu narodenia akademika
Teofila R. Niederlanda. Cieľom bolo pripomenúť si takú významnú osobnosť našej medicíny, ako bol akademik T. R.
Niederland, ktorý za sebou zanechal školu, na ktorú sme mnohí z nás hrdí a radi by sme jeho odkaz sprostredkovali aj
ďalším generáciám.
Interná med.; 15 (7-8): 312-313
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by