Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
skríning a diagnostika rázštepu pery a podnebia
Z. LAUČEKOVÁ, I. ŠVECOVÁ, P. KASAJOVÁ, A. GONDOVÁ, K. LADIVEROVÁ, K. BISKUPSKÁ BOĎOVÁ, K. DÓKUŠ, P. ŽÚBOR, J. DANKO
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2015
Orofaciálne rázštepy sú najčastejšou vrodenou chybou tváre a krku. Rázštepy pery
a podnebia spôsobujú pacientom rôzne zdravotné problémy, a to predovšetkým poruchy
dentície, žuvania a príjmu potravy, deformity tváre a nosa i nutričné, respiračné,
sluchové a rečové poruchy. Etiológia danej malformácie je multifaktoriálna a zahŕňa
tak endogénne aj exogénne faktory. Rázštep pery postihuje priemerne 1 z 1 000
živonarodených detí, zatiaľ čo rázštep podnebia 1 z 2 000 živonarodených detí. Rozdiely
sú tiež vo výskyte v rámci pohlaví. Buď sa rázštep vyskytuje izolovane, alebo
v menšej miere spolu s defektom iných orgánov či ako súčasť viacerých vrodených
syndrómov. Najdôležitejšiu úlohu v skríningu a diagnostike rázštepov pier a podnebia
zohráva ultrasonografické vyšetrenie. V súčasnosti sa vyšetrenie štandardne realizuje
okolo 20. – 22. týždňa, ale v prípade, že to znalosti a prístrojové vybavenie
umožnia, túto vývojovú chybu možno odhaliť aj skôr. Najnovšia štúdia ponúka nový
skríningový marker tzv. maxilary gap (maxilárna štrbina), ktorého prítomnosť
a veľkosť v 11. – 13. týždni tehotnosti zvýši mieru detekcie rázštepov pery a podnebia,
najmä pri izolovaných prípadoch.
rázštep maxilary gap ultrazvuk skríning
Slov. Gynek. Pôrod., 22, 2015, s. 170 – 172
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by