Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Skríning a manažment diabetes mellitus v gravidite
Vladimír Uličiansky, Zbynek Schroner, Miroslav Paľko
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2011
Diabetes mellitus v gravidite je spojený s rizikom pre matku a vyvíjajúci sa plod. Autori rozoberajú diagnózu a klasifikáciu diabetes mellitus v gravidite (preexistujúci diabetes, gestačný diabetes, iné typy diabetes mellitus, predchádzajúci gestačný diabetes), riziko matky a plodu pri diabete, rizikové faktory, skríning a diagnózu gestačného diabetu, liečebné ciele gestačného a preexistujúceho diabetu, monitorovanie diabetu v tehotenstve, inzulínovú liečbu, diskusiu o orálnych antidiabetikách počas tehotenstva, použitie inzulínovej pumpy pre diabetes v gravidite a niekoľko poznámok o pôrode a postnatálnom manažmente.
diabetes mellitus v tehotenstve gestačný diabetes skríning gestačného diabetes mellitus liečba inzulínom, orálne antidiabetiká inzulínová pumpa
Interná med. 2011; 11 (4): 167-175
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by