Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Skríning a manažment diabetes mellitus v gravidite
Vladimír Uličiansky, Zbynek Schroner, Miroslav Paľko
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2011
Diabetes mellitus v gravidite je spojený s rizikom pre matku a vyvíjajúci sa plod. Autori rozoberajú diagnózu a klasifikáciu diabetes mellitus v gravidite (preexistujúci diabetes, gestačný diabetes, iné typy diabetes mellitus, predchádzajúci gestačný diabetes), riziko matky a plodu pri diabete, rizikové faktory, skríning a diagnózu gestačného diabetu, liečebné ciele gestačného a preexistujúceho diabetu, monitorovanie diabetu v tehotenstve, inzulínovú liečbu, diskusiu o orálnych antidiabetikách počas tehotenstva, použitie inzulínovej pumpy pre diabetes v gravidite a niekoľko poznámok o pôrode a postnatálnom manažmente.
diabetes mellitus v tehotenstve gestačný diabetes skríning gestačného diabetes mellitus liečba inzulínom, orálne antidiabetiká inzulínová pumpa
Interná med. 2011; 11 (4): 167-175
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by