Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Skríning subklinickej aterosklerózy na vzorke jedincov bez kardiovaskulárneho postihnutia na východnom slovensku
Eva Szabóová, Miriam Kozárová, Dáša Kmecová, Ivan Tkáč
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2010
Rizikové tabuľky často podhodnocujú reálne 10-ročné kardiovaskulárne riziko. Ciele: Na vzorke jedincov bez zjavného kardiovaskulárneho postihnutia určiť výskyt subklinickej aterosklerózy. Súbor a metódy: Vyšetrili sme 66 ľudí (34 mužov, 32 žien) vo veku 35 - 50 rokov. Hodnotili sme anamnézu, fyzikálny nález, laboratórne parametre, určovali sme 10-ročné kardiovaskulárne riziko (Framingham, SCORE) ako i markery subklinickej aterosklerózy na základe detekcie funkčných či morfologických zmien artériovej steny. Výsledky: U 42,4 % jedincov s nízkym vypočítaným 10-ročným kardiovaskulárnym rizikom bez zjavného kardiovaskulárneho postihnutia sme detegovali endotelovú dysfunkciu alebo tuhosť artériovej steny. Záver: Častý nález subklinickej aterosklerózy u ľudí bez zjavného kardiovaskulárneho postihnutia upozorňuje na potrebu individuálnej stratifikácie rizika.
ateroskleróza kardiovaskulárna stratifikácia endotelová dysfunkcia artériová tuhosť
Interná med. 2010; 10 (5): 292-296
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by