Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Skrotálna kalcinóza: opis dvoch prípadov
Vladimír Bartoš
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2021
Skrotálna kalcinóza je zriedkavé ochorenie, ktoré predstavuje jeden z podtypov kalcifikácie kože. O jeho patogenéze stále pretrvávajú kontroverzné názory. V prezentovanom článku sú opísané dva prípady skrotálnej kalcinózy, ktoré autor diagnostikoval počas svojej bioptickej praxe. Išlo o 25-ročného a 42-ročného muža, ktorí dlhodobo pozorovali rast nebolestivých nodulárnych útvarov v koži mieška. Odstránené boli chirurgickou excíziou. Histologicky pozostávali z extenzívnych kalciových depozitov v stróme, ktoré boli sprevádzané obrovskobunkovou granulomatóznou zápalovou reakciou. Žiadny z nodulov neobsahoval na okrajoch rezíduá epitelu ani v okolitom tkanive sa nevyskytovali cystické epitelové štruktúry. Skrotálna kalcinóza je vzácne a prognosticky nezávažné ochorenie postihujúce najmä mladých mužov. Klinicky väčšinou imponuje ako epidermálne cysty alebo benígne tumory kože mieška. Cieľom uvedenej práce bolo poukázať na túto zaujímavú histopatologickú jednotku, s ktorou sa možno občas stretnúť v urologickej praxi.

Scrotal calcinosis: a description of two cases
Scrotal calcinosis is a rare disease classified as one of the subtypes of cutaneous calcinosis. The controversial views about its pathogenesis have been persisting to date. This paper describes two cases of scrotal calcinosis that the author has diagnosed during his biopsy practice. A 25-year-old man and a 42-year-old man had observed a long-term growth of multiple painless nodules in the scrotal skin. They were surgically resected. Histology revealed extensive calcium deposits in the stroma accompanied by a giant cell granulomatous inflammatory reaction. No residual epithelium was detected at the periphery of any nodules, as well as no cystic epithelial structures were found in the surrounding tissue. Scrotal calcinosis is an uncommon and prognostically favourable disorder affecting mainly young men. It clinically looks like epidermal cysts or benign tumours of the scrotal skin. The purpose of this article was to point out this interesting histopathological entity that may sometimes be encountered in urological practice.
Keywords: scrotal calcinosis, calcium deposits, epidermal cystsskrotálna kalcinóza kalciové depozity epidermálne cysty
Klin urol 2021; 17 (1): 38 - 40
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by