Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Skúsenosti s využitím SGLT-2 inhibítorov v klinickej praxi
Jozef Polko
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2020
V súčasnosti predstavujú SGLT-2 inhibítory jeden z piliérov liečby diabetikov 2. typu. Za posledné roky sa celkový pohľad na liečbu diabetika dramaticky zmenil. Upustilo sa od jednostrannej snahy zníženia glykémie za každú cenu (ideálne bez záchytu hyper- a hypoglykemických excesov) a do popredia sa dostáva multifaktoriálny prístup k liečbe. Okrem efektivity na zníženie glykémie by mala mať správna medikácia ďalšie benefity, z ktorých môže diabetik profitovať – vplyv na redukciu hmotnosti, zníženie kardiovaskulárneho rizika, mortality alebo spomalenie progresie nefropatie.

Experience with the use of SGLT-2 inhibitors in clinical practice
Currently, SGLT-2 inhibitors are one of the treatment pillars among patients with type 2 diabetes. During last years, the overall view on diabetic treatment has changed dramatically. One-sided efforts to reduce blood glucose at any costs have been abandoned (ideally without hyper- and hypoglycemic excesses) and a multicentric approach to treatment is coming to the fore. In addition to glucose lowering effectiveness, proper medication should have other benefits which diabetic patients can benefit from – the effect of weight loss, reduction of cardiovascular risk, mortality, or slowing the progression of nephropathy.
Keywords: Type 2 DM, empagliflozin, cardiovascular risk, mortality, nephropathy, oral antidiabetics, SGLT-2 inhibitors
DM 2. typu empagliflozín kardiovaskulárne riziko mortalita nefropatia orálne antidiabetiká SGLT-2 inhibítory
Interná med. 2020; 20 (10): 419-421
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by