Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Členovia Slovenskej neurologickej spoločnosti majú prístup do archívu časopisu a riešenie AD testov k časopisu v rámci členstva. Pre zobrazenie archívu sa prihláste do Vášho konta. V prípade ak konto ešte nemáte vytvorené alebo ste zabudli prihlasovacie údaje kontaktujete amedi@amedi.sk
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Skúsenosti s liečbou epilepsie levetiracetamom
Ľubomír Lipovský
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2007
Na súbore pacientov sa sledovala účinnosť a tolerabilita levetiracetamu u rôznych typov epilepsie v dlhodobom podávaní (6, 12, 24, 36 mesiacov). Posudzovala sa monoterapia aj kombinovaná liečba s viacerými antiepileptikami. Súbor pacientov tvorilo 55 osôb prevažne s parciálnymi záchvatmi patriacimi do skupiny refraktérnych epilepsií. U dvoch pacientov (3,6 %) sa liečba pre vedľajšie účinky vysadila. V súbore bolo 27 mužov a 28 žien s priemerným vekom 34,29 ± 15,23 roku. Priemerná dávka levetiracetamu bola 2000 ± 1000 mg. Bezzáchvatový stav sa zaznamenal u 23,9 % pacientov s prídavnou liečbou a u 77,8 % osôb s monoterapiou. Vymiznutie špecifickej epileptickej aktivity v EEG zázname sa našlo u 43,6 % osôb. Levetriracetam možno považovať za účinné nové antiepileptikum vhodné i pre refraktérne epilepsie v monoterapii aj prídavnej liečbe. Pokles frekvencie záchvatov trvá i počas dlhodobého podávania a je možná úprava v EEG náleze. Vedľajšie účinky liečby sú zriedkavé.
Levetiracetam antiepileptiká epilepsia refraktérna epilepsia
Neurológia 2007; 2 (1): 32 - 35
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by